Integracja centrali Asterisk z SugarCRM

Integracja centrali Asterisk z SugarCRM

 

Na bazie SugarCRM Community Edition oraz wtyczki YAAI2 udało nam się zintegrować wdrażany system CRM z centralą Asterisk. Podobne zadanie kiedyś juz przed nami stanęło. Do czynienia mieliśmy wtedy jednak z dużo starszą wersja oprogramowania Sugar. Po kliku aktualizacjach i większych zmianach w samym sugarze wtyczka przestała działać. Juz wtedy mieliśmy sporo problemów związanych z jej uruchomieniem. W obecnej wersji wtyczka działa juz nieco sprawniej jednak nadal ma klika braków. Rozszerzyliśmy standardową funkcjonalność systemu o wyszukiwanie dzwoniących klientów także po numerach telefonów przypisanych do leadów, automatyczne otwieranie okna rejestracji rozmowy przy danym obiekcie przy kliknieciu w numer telefonu do niego przypisany oraz kilka pomniejszych usprawnień. Zredukowaliśmy takze ilość wyskakujących okien pomijając okna reagujace na połączenia wewnętrzne. W obecnej wersji i przy małych poprawkach zrealizowana integracja obsługuje nastepujące funkcjonalności:

– rejestrowanie wszsytkich połaczeń przychodzących do centrali Asterisk jako rozmów w CRM, nawet tych nieodebranych

– wyszukiwanie dzwoniących klientów wśród, kontaktów, kont oraz leadów

– prezentacja danych dzwoniącego w wyskakującym oknie powiadomienia dla każdego zalogowanego agenta

– możliwość zapisu szybkiej notatki przy każdym połączeniu

– mozliwość inicjacji połączenia przez kliknięcie w numer telefonu przy obiekcie w CRM

– automatyczne otwarcie okna rejestracji rozmowy przy nawiązaniu połączenia przez kliknięcie w numer w CRM

Zostaw odpowiedź