System OroCRM dzięki naszemu modułowi cykliczenie pobiera z systemu Symfonia zarówno faktury jak i płatność.
Konstrukcja modułu umożliwia łatwe rozszerzanie go o kolejne encje systemu.
Obecnie moduł wymaga aby po stronie systemu bazodanowego symfonia została utworzony wstępny widok do pobierania danych – którego konstrukcję wdrażamy.

W systemie CRM dane widoczne są w modułach „Faktury” oraz „Płatność” które również widnieją w naszej ofercie.

Zapytaj o rozwiązanie!