systemy CRMCRM, czyli Customer Relationship Management jest koncepcją zarządzania relacjami z klientem.  CRM jako sposób zarządzania relacjami z klientami powstał w odpowiedzi na zróżnicowanie i silną konkurencyjność rynku, gdzie coraz trudniejsze jest utrzymanie stałego klienta. Rozwój technologiczny sprawia coraz częściej iż klienci nie są lojalni i często przenoszą się jako konsumenci między podmiotami. Filozofia CRM opiera się na następujących założeniach:

 • pozyskanie nowego klienta jest zawsze kilka razy droższe niż utrzymanie starego,  tańsze i prostsze dla przedsiębiorstwa jest współpraca z już pozyskanym klientem niż pozyskiwanie nowych,
 • zgodnie z zasadą Pareto zyski przedsiębiorstwa są generowane jedynie przez niewielka grupę klientów, pozostała większość to klienci niedochodowi lub niekiedy przynoszący straty.

CRM pozwala na maksymalizację zysków z dotychczas pozyskanych klientów. Jego głównym celem jest identyfikacja kluczowych dla organizacji klientów. Relacje z klientami określonymi jako najbardziej dochodowi dla organizacji  są optymalizowane pod katem efektywnej, długotrwałej współpracy. CRM zakłada wzrost zadowoleni klientów poprzez przez budowanie z nimi długotrwałych relacji oraz kształtowanie ich lojalności wobec firmy.

CRM to nie tylko koncepcja czy filozofia, ale również działające według zdefiniowanych w niej zasad systemy informatyczne. Oprogramowanie CRM  jest narzędziem ułatwiającym zarządzanie firmą i uzupełnieniem metodologii zarządzania relacjami z klientem.

Wdrożenie w firmie systemu CRM odzwierciedla się na dwóch podstawowych płaszczyznach:

 • strategicznej
 • operacyjnej

W płaszczyźnie strategicznej wdrożenie prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów, ich lojalności a docelowo do zwiększenia poziomu sprzedaży.

W płaszczyźnie operacyjnej wdrożenie prowadzi do zwiększenia skuteczności działań sprzedawców, zwiększenia skuteczności kampanii promocyjnych, uporządkowaniu oraz ułatwieniu dostępu do informacji o klientach.

 

Co oferujemy?

Misja naszej firmy to wdrażanie systemów jak najbardziej dopasowanych do potrzeb klientów. Oferujemy wdrożenia systemów CRM oparte na dystrybucjach:

 

 • SugarCrm
 • Vtiger
 • SuiteCRM
 • OroCRM

Wdrażane systemy dopasowujemy do potrzeba klienta. Wedle konieczności i określonych wymagań dodajemy dodatkowe moduły lub wdrażamy własne autorskie elementy rozszerzając podstawową funkcjonalność systemów.

Wdrażane przez nas systemy oscylują w następujących sektorach działania przedsiębiorstwa:

 

 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Serwis
 • Logistyka
 • HR

Dodatkowo istnieje możliwość uruchomienia w systemie CRM modułu pozwalającego na obsługę magazynu, produktów i dodatkowych funkcjonalności związanych z gospodarką magazynową.

W naszej ofercie znajduje się także możliwość integracji systemów CRM z centralami telefonicznym bazującymi na silniku Asterisk.