Rozwiązanie to pozwala na symbiozę działania dwóch niezależnych technologii.

 

Sama integracja rozszerza możliwości OroCRM o takie funkcjonalności jak:

1. „Click to dial” – przy numerach telefonu pojawia się opcja zadzwoń która pozwala po przez jedno kliknięcie wybrać numer, zostanie wdzwoniony z dowolnego telefonu wewnętrznego,

2. Uprawnienia – istnieje możliwość zarządzania uprawnieniami dla numerów tak aby pokrywały się one z tymi w systemie CRM. Przykładowo: dzwonimy na XXX XXX XXX ale w systemie nie mamy tego rekordu do siebie przypisanego – taka operacja się nie uda,

3. „Popup z połączenia” – każde nawiązywane połączenie (przychodzące/wychodzące) przy pomocy centrali zostanie okraszone okienkiem w CRM. „Okienko” pełni rolę zarówno informacyjną jak i funkcjonalną, dostępne są w nim takie informacje jak;

— Nazwa/Link to znalezionego rekordu w CRM (o ile taki istnieje),
— Link do utworzenia nowego rekordu (o ile nie znalazł żadnego w CRM),
— Numer telefonu,
— Stan połączenia (nowe, nawiązane, odrzucone, zakończone),
— Szybka notatka.

4. Pobieranie nagrania z rozmowy – każda rozmowa odbyta za pośrednictwem centrali zostanie odnotowana w CRM za pomocą rekordu z modułu „Rozmowy telefoniczne”. W momencie wyłączenia nagrywania rozmów, przy rekordach pojawi się opcja pobrania rozmowy.

Zapytaj o rozwiązanie!