Dodatkowy skrypt pozwalający (co orkeślony czas) pobierać nowe zamówienia z systemu Prestashop i wysyłać je do systemu SuiteCRM. Zamówienie w Prestashop jest odzwierciedleniem szansy sprzedażowej w SuiteCRM. W momencie braku produktu w systemie, który chcemy dodać do szansy sprzedażowej, skrypt automatycznie go utworzy i przypisze.

Zapytaj o rozwiązanie!