Zestaw składający się z licznika LED (jedno wierszowy) oraz oprogramowania sterującego.

Sam ekran odlicza czas od poszczególnych cykli produkcji, licznik przełącza się we wcześniej ustalone programy / sekwencje w zależność od połączonego przełącznika. Rodzaje przełączników to:

Przełącznik magnetyczny – przy zwarciu się dwóch elementów magnetycznych (przy przykładowo zamykaniu się drzwi),

Przełącznik laserowy – przy przecięciu promienia lasera (zamontowany w dozowniku do etykiet, gdzie ręka pracownika uruchamia zmianę programu).

 

Dostarczane oprogramowanie pozwala na ustawianie programów (czas od którego będzie odliczane) oraz łączenia ich w sekwencję. Kiedy używany w/w zwieracza do zmiany programu zostanie on wybrany z listy obecnie ustawionych sekwencji.

 

Licznik odlicza również z wartościami ujemnymi oraz rejestruje czas każdej zmiany programu. Daje to możliwość generowania statystyk, dzięki którym widać, ile czasu pracownicy przekraczają przy jakim programie.

 

Panel sterowania jest dostarczany za pomocą przeglądarki i dostarcza możliwości żywego administrowania panelami LED. Wśród funkcjonalności można wymienić:

1.  Przełączanie programu (przód, tył),
2. Ustawianie obecnego programu,
3. Zmiana obecnej sekwencji,
4. „Przerwa” – zatrzymuje pracę licznika,
5. Edytowanie/Dodawanie/Usuwanie programu/sekwencji

Zapytaj o rozwiązanie!