HomeIntegracja fakturowani.pl i optimes.syneo.pl - RC Cloud

Przygotowane przez nas rozwiązanie pozwala na bazową integrację wystawianych dokumentów WZ w systemie Optimes z systemem fakturowani.pl

Aktualnie aplikacja obsługuje następujący proces:

 • w systemie Optimes powstaje nowy dokument WZ
 • w momencie jego zapisu funkcja webhook z systemu Optimes wysyła dane z dokumentu WZ do integratora
 • integrator przetwarza dane i tworzy produkty z dokumentu WZ oraz dokument WZ w systemie fakturowania.pl

Rozwiązanie pozwala a podstawową integrację między systemami i może być dowolnie dostosowane do potrzeb klienta.

Poniżej zamieszamy krótką instrukcję jak skonfigurować rozwiązanie.

Integracja Optimes i Fakturownia – pierwsze kroki

 1. Jak zacząć?

  Pierwszym krokiem w konfiguracji jest uzupełnienie danych do połącznia z oboma systemami na początku pliku konfiguracyjnego:

  Definicje zmiennych:

  MAPPER_DATABASE_HOST => Adres do serwera mysql do połączenia z bazą danych
  MAPPER_DATABASE_USER => Nazwa użytkownika do połączenia do bazy danych
  MAPPER_DATABASE_PASS => Hasło do bazy danych
  MAPPER_DATABASE_NAME => Nazwa bazy danych
  OPTIMES_URL => Adres do naszej instancji systemu Optimes
  OPTIMES_API_KEY => Klucz API z systemu Optimes
  OPTIMES_WEBHOOKTOKEN => ten znajdziemy logując się do naszej instancji systemu Optimes na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Ustawienia a następnie w menu Webhooki.

  FAKTUROWNIA_URL => link do naszej instancji systemu Fakturownia.pl
  FAKTUROWNIA_API_TOKEN => klucz API z systemu Fakturownia.pl
  FAKTUROWIA_WAREHOUSE_ID => id magazynu w systemie Fakturowania.pl
  FAKTUROWIA_DEPARTMENT_NAME => nazwa dostawcy w dokumencie WZ systemu Fakturownia.pl

 2. Gdzie znaleźć potrzebne dane i jak skonfigurować systemy?

  Połączenie z bazą danych:

  Połączenie z bazą danych jest niezbędne do prawidłowego działania integratora. Jest ona potrzebna, aby integrator nie powielał danych wysyłanych do fakturowni (produktów klientów). Bazę danych wraz z użytkownikiem można utworzyć w panelu administracyjnym serwera na którym zostanie umieszczony plik integratora.

  System Optimes:

  OPTIMES_URL – jest to adres naszej instancji systemu Optimes gdzie zawsze się logujemy np.: https://test.syneo.pl
  OPTIMES_API_KEY – klucz ten znajdziemy logując się do naszej instancji systemu Optimes na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Pracownicy.

  Aby przy danym pracowniku można było wygenerować API KEY rola, którą posiada musi mieć włączone w ustawieniach Nadawanie kluczy API:

  Następnie musimy wejść w edycję pracownika za pomocą, którego chcemy się łączyć z Fakturowani.pl lub utworzyć nowego.

  W edycji wybranego pracownika wchodzimy w zakładkę Dodatkowe informacje po lewej stronie.

  Kopiujemy wartość z pola Klucz API lub generujemy nowy.

  OPTIMES_WEBHOOKTOKEN – ten ten znajdziemy logując się do naszej instancji systemu Optimes na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Ustawienia a następnie w menu Webhooki.

  W tym miejscu musimy wygenerować nowy webhook:
  Nazwa – dowolna nazwa pozwalająca ocenić do czego służy dany webhook
  Token bezpieczeństwa – tutaj wpisujemy ciąg znaków który stanowił będzie nasz token bezpieczeństwa
  Adres wywołania – tutaj wpisujemy adres internetowy pod którym umieszczony zostanie nasz plik integracyjny np.: https://test.pl/optimes_fakturownia.php
  Źródło zdarzenia – tutaj wybieramy: Dokument magazynowy – Utworzenie

  Zapisujemy zmiany

  System Fakturownia.pl:
  FAKTUROWNIA_URL – jest to adres naszej instancji systemu Fakturownia.pl gdzie zawsze się logujemy np.: https://test.fakturownia.pl
  FAKTUROWNIA_API_TOKEN – klucz ten znajdziemy logując się do naszej instancji systemu Fakturowania.pl na następnie klikając w zębatkę w prawym górnym rogu i dalej Ustawienia konta. Z lewego menu wybieramy Integracja. Na ekranie który się pokaże wybieramy Zobacz ApiTokeny

  W lewym górnym rogu będzie przycisk Dodaj nowy Token.
  Rodzaj – wybieramy Token
  Opis – dowolny pozwalający zidentyfikować do czego służy dany token

  FAKTUROWIA_WAREHOUSE_ID – numer ten znajdziemy wchodząc po zalogowaniu do naszej instancji systemu Fakturowani.pl w menu górne Magazyny a następnie klikając w zębatkę po prawej stronie i dalej Zobacz. Numer magazynu jest na końcu linku w przeglądarce.

  FAKTUROWIA_DEPARTMENT_NAME – tutaj podajemy nazwę dostawcy jaka ma się znaleźć na dokumencie WZ w systemie fakturownia.pl

 3. Gdzie wgrać plik integracyjny?

  Plik integracyjny musimy umieścić na serwerze dostępnym z sieci Internet który obsługuje język PHP (w wersji 5.6 lub wyższej z obsługą biblioteki CURL oraz MySQLi) pod adresem jaki wpisaliśmy w poprzednim kroku dotyczącym adresu wywołania przy definiowaniu Webhooka w systemie Optimes np.:

  https://test.pl/optimes_fakturownia.php

 4. Integracja powinna działać

  W tym momencie możemy już przetestować czy w momencie wygenerowania nowego dokumentu WZ w systemie Optimes pojawi on się w systemie Fakturownia.pl

Adres
ul. Polna 92-96
62-800 Kalisz
Kontakt
+48 62 590 33 62
kontakt@rccloud.pl
Informacje o firmie
NIP: 61 82 112 273
REGON: 301 371 858