HomeIntegracja baselinker.pl i optimes.syneo.pl - RC Cloud

Przygotowane przez nas rozwiązanie pozwala na bazową integrację zamówień wystawianych w systemie Baselinker z systemem Optimes

Aktualnie aplikacja obsługuje następujący proces:

 • w systemie Baselinker pojawia się zamówienie z określonym statusem
 • integrator pobiera zamówienie do Optimesa i nadaje mu określony status
 • jak zamówienie w Optimesie zostanie zrealizowane, wówczas integrator ustawia odpowiedni status w systemie Baselinker

Rozwiązanie pozwala a podstawową integrację między systemami i może być dowolnie dostosowane do potrzeb klienta.

Poniżej zamieszamy krótką instrukcję jak skonfigurować rozwiązanie.

Integracja Optimes i Baselinker – pierwsze kroki

 1. Jak zacząć?

  Pierwszym krokiem w konfiguracji jest uzupełnienie danych do połączenia z bazą danych. Parametry połączeniowe znajdują się w pliku .env

  Definicje zmiennych:

  INTEGRATOR_DATABASE_USER => Nazwa użytkownika do połączenia do bazy danych
  INTEGRATOR_DATABASE_PASS => Hasło do bazy danych
  INTEGRATOR_DATABASE_LINK => Adres do serwera mysql
  INTEGRATOR_DATABASE_NAME => Nazwa bazy danych

  Następnie konfigurujemy parametry integratora w pliku: config/services.yaml

  Definicje zmiennych:

  baselinkerApiKey => klucz API do systemu baselinkera
  baselinkerOrderStatusToImport => id statusu zamówienia z baselinkera, które mają być przesłane do optimesa.
  baselinkerOrderStatusToSend => id statusu zamówienia z baselinkera, który ma być ustawiony podczas aktualizacji zamówienia w Baselinkerze
  optimesApiKey => Klucz API z systemu Optimes
  optimesApiToken => Token bezpieczeństwa systemu Optimes
  optimesOrderStatus => id statusu zamówienia, który ma być ustawiony w zamówieniu, które zostało zaimportowane do optimesa.
  optimesOrderAttributeDeliveryMethod => id atrybutu w Optimesie dot. metody dostawy
  optimesOrderAttributeDeliveryPrice => id atrybutu w Optimesie dot. ceny dostawy
  optimesOrderAttributePaymentMethod => id atrybutu w Optimesie dot. metody płatności
  optimesOrderAttributeAdditionalField1 => id atrybutu w Optimesie dot. dodatkowe pole 1
  optimesOrderAttributeAdditionalField2 => id atrybutu w Optimesie dot. dodatkowe pole 2
  optimesOrderAttributeNote => id atrybutu w Optimesie dot. uwag
  optimesCustomerAttributeLogin => id atrybutu w Optimesie dot. loginu Klienta
  baselinkerApiLink => link do integracji API z bazelinkerem
  optimesProductPost => link do integracji API z optimesem dot. Produktów
  optimesOrderPost => link do integracji API z optimesem dot. Zamówień
  optimesClientPost => link do integracji API z optimesem dot. Klientów

  W systemie znajdują się dwa pliki dot mapowania parametrów:
  config/vat.txt
  oraz
  config/currencies.txt
  oba pliki mają strukturę: Wartość parametru;ID parametru w Optimes

 2. Instalacja integracji

  a) instalujemy paczki z composera (wersja php7.1):
  php composer.phar install

  b) wykonujemy migrację:
  bin/console doctrine:migrations:migrate

  c) pobieramy wszystkie produkty z Optimesa do integratora:
  bin/console rcc:product-integration:run

 3. Gdzie znaleźć potrzebne dane i jak skonfigurować systemy?

  Połączenie z bazą danych:

  Połączenie z bazą danych jest niezbędne do prawidłowego działania integratora. Jest ona potrzebna do składowania danych dot. produktów oraz przesłanych zamówień. Bazę danych wraz z użytkownikiem można utworzyć w panelu administracyjnym serwera na którym zostanie zainstalowany integrator.

  System Optimes:

  OPTIMES_API_KEY – klucz ten znajdziemy logując się do naszej instancji systemu Optimes na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Pracownicy.

  Aby przy danym pracowniku można było wygenerować API KEY rola, którą posiada musi mieć włączone w ustawieniach Nadawanie kluczy API:

  Następnie musimy wejść w edycję pracownika za pomocą, którego chcemy się łączyć z Fakturowani.pl lub utworzyć nowego.

  W edycji wybranego pracownika wchodzimy w zakładkę Dodatkowe informacje po lewej stronie.

  Kopiujemy wartość z pola Klucz API lub generujemy nowy.

  OPTIMES_WEBHOOKTOKEN – ten ten znajdziemy logując się do naszej instancji systemu Optimes na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Ustawienia a następnie w menu Webhooki.

  W tym miejscu musimy wygenerować nowy webhook:
  Nazwa – dowolna nazwa pozwalająca ocenić do czego służy dany webhook
  Token bezpieczeństwa – tutaj wpisujemy ciąg znaków który stanowił będzie nasz token bezpieczeństwa
  Adres wywołania – tutaj wpisujemy adres internetowy pod którym umieszczony zostanie nasz plik integracyjny np.: https://test.pl/integration
  Źródło zdarzenia – tutaj wybieramy następujące typy:
  Produkt – Usunięcie
  Produkt – Aktualizacja
  Produkt – Utworzenie
  Zamówienie – Aktualizacja

  Zapisujemy zmiany

  optimesOrderStatus – statusy zamówień w optimesie można sprawdzić w widoku: Ustawienia => Statusy encji. W tym widoku wybieramy ID z listy dla encji: Zamówienie

  Parametry do zamówienia:
  optimesOrderAttributeDeliveryMethod, optimesOrderAttributeDeliveryPrice, optimesOrderAttributePaymentMethod, optimesOrderAttributeAdditionalField1, optimesOrderAttributeAdditionalField2, optimesOrderAttributeNote, optimesCustomerAttributeLogin definiujemy w widoku: Ustawienia => Atrybuty
  Parametry te nie są domyślnie zdefiniowane i trzeba je dodać do systemu. Jako Encja wybieramy Zamówienie

  Odnośniki do integracji z API:
  optimesProductPost, optimesOrderPost, optimesClientPost

  to linki w domenie w której postawiona jest instancja optimesa:
  optimesProductPost => https://[OPTIMES_LINK]/api/v1/Warehouse/Products
  optimesOrderPost => https://[OPTIMES_LINK]/api/v1/Orders/Orders
  optimesClientPost => https://[OPTIMES_LINK]/api/v1/Clients/Clients

  gdzie:
  OPTIMES_LINK – to link do instancji Optimesa.

  Plik config/vat.txt zawiera mapper stawek VAT o konstrukcji:
  VAT,ID VAT

  Zawiera wartość VAT oraz id VAT w systemie optimes. Stawki VAT można zobaczyć w widoku: Ustawienia => Handel => Stawki VAT

  Id stawki VAT możemy zobaczyć tylko z linku do edycji.

  Plik config/currencies.txt zawiera mapper walut o konstrukcji:
  CURRENCY,ID CURRENCY

  Zawiera walutę oraz id waluty w systemie optimes. Waluty można zobaczyć w widoku: Ustawienia => Handel => Waluty

  Id waluty możemy zobaczyć tylko z linku do edycji.

  System Baselinker.pl:
  baselinkerApiKey – jest to klucz APIU, który możemy pobrać z widoku Moje konto zakładka API

  Statusy zamówień: baselinkerOrderStatusToImport oraz baselinkerOrderStatusToSend możemy pobrać z widoku: Zamówienia => Statusy zamówień. Identyfikatory nie są jawnie pokazane na stronie, trzeba sprawdzić link który jest odpowiedzialny za edycję statusu.

  BaselinkerApiLink jest to ogólny link do integracji API, jest to wartość stała niezależnie od domeny baselinkera:
  https://api.baselinker.com/connector.php

 4. Dodanie zadań do CRON

  W systemie trzeba skonfigurować zadania CRON. Można to zrobić zarówno jako proces php (wersja 7.1)
  Poniżej przykład wywołania:
  */5 * * * * /usr/bin/php7.1 /[LINK_DO INSTANCJI]/bin/console rcc:integration:run > /dev/null
  */5 * * * * /usr/bin/php7.1 /[LINK_DO INSTANCJI]/bin/console rcc:order-integration:run > /dev/null

  Gdzie:
  LINK_DO INSTANCJI => to folder na serwerze w którym postawiona jest instancja

  Dodatkowo jeśli serwer nie umożliwia wywoływanie w cronie zadań pod php7.1 można w CRONIE wywoływać procesy jako linki (WGET):
  http://test.pl/rccloud/integration/integrate
  http://run.syneo.pl/rccloud/integration/integrateorder

 5. Integracja powinna działać

  W tym momencie możemy już przetestować czy w momencie ustawienia w zamówieniu odpowiedniego statusu w Baselinkerze zostanie ono zaimportowane do optimesa, oraz jak już zaimportowane zamówienie w Optimesie zostanie zaakceptowane to zmieni status w Baselinkerze.

Adres
ul. Polna 92-96
62-800 Kalisz
Kontakt
+48 62 590 33 62
kontakt@rccloud.pl
Informacje o firmie
NIP: 61 82 112 273
REGON: 301 371 858