Kontrola jakości to działania mające na celu przede wszystkim weryfikację poprawności wykonania i testowanie finalnego produktu lub półproduktów. Rola osób przeprowadzających kontrolę wpływa w największym stopniu na poprawę nie tylko jakości finalnego towaru i zmniejszeniu liczby zwrotów, ale także na cały proces produkcji w tym jego poprawę. Sprawne działania podnoszące jakość produkcji to bardzo krótkiej perspektywie czasu wymierne korzyści dla firmy.

System nadzoru kontroli jakości jaki został przez nas stworzony umożliwia sprawne i w pełni zautomatyzowane zarządzanie zadaniami w obrębie tego działu. W skład narzędzia wchodzą m.in.:

–> możliwość tworzenia dowolnej liczby użytkowników i dopisywanie im ról
–> przypisywanie osoby odpowiedzialnej do rozwiązania danego problemu lub obszaru problemu oraz osób monitorujących stan zaawansowania prac
–> przegląd historii wykonanych czynności, które zostały wykonane w trakcie działań korygujących, dodawanie załączników, komentarzy
–> diagram Ishikawy
–> system powiadomień mailowych
–> system akceptacji zgłoszeń
–> tworzenie dowolnej liczby zgłoszeń wraz z dokumentacją zdjęciową
–> obsługa wiele języków

Zapytaj o rozwiązanie!